Právne služby>Dohoda o ukončení pracovného pomeru>

Dohoda o ukončení pracovného pomeru

Od 75,00 
Potřebujete vyhodit zaměstnance nebo naopak jste dostali neférovou výpověď z práce.
Od 75,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. ujasníme si důvod, pro který chcete pracovní poměr se zaměstnancem ukončit nebo pro který jste dostali výpověď od zaměstnavatele
  2. zrevidujeme nebo posoudíme, zda je výpověď vhodným řešením
  3. sepíšeme výpověď nebo dohodu o ukončení pracovního poměru zaměstnanci nebo předžalobní výzvu zaměstnavateli
  4. poradíme vám, jak se na druhou stranu správně připravit

Neplatnost výpovědi

Jestliže jako zaměstnanec obdržíte výpověď z pracovního poměru z jiného důvodu, než který je uveden v § 52 zákoníku práce, pak se jedná o neplatnou výpověď. Je třeba zaměstnavateli oznámit, že hodláte v pracovním poměru pokračovat, protože výpověď, kterou vám předložil, je neplatná a nemůže být důvodem ukončení pracovního poměru.

Pracovní právo má jistá specifika oproti ostatním právním odvětvím. Jedno ze specifik je například to, že pokud zaměstnanec nezašle zaměstnavateli písemně svůj nesouhlas s výpovědí a zároveň se nebude v dané lhůtě domáhat určení neplatnosti předmětné výpovědi u soudu, budou touto nečinností ze strany zaměstnance zhojeny vady výpovědi, a bude považována za platnou. Uplyne-li výpovědní doba, která je ze zákona dvouměsíční a uplyne-li marně i lhůta (dalších) dvou měsíců k podání žaloby na určení neplatnosti výpovědi, pracovní poměr tímto skutečně skončí.

 

Praktický příklad:

Společnost Korunka, jakožto zaměstnavatel, dala výpověď paní Novákové z důvodu dočasného zrušení společnosti. Paní Nováková obratem oznámila společnosti, že s výpovědí nesouhlasí (protože zjistila, že „dočasné zrušení“ ustanovení § 52 neuvádí) a hodlá v pracovním poměru i nadále pokračovat.

 

Jaký je správný postup?

Jestliže považujete výpověď ze strany zaměstnavatele za neplatnou, nemeškejte s podáním žaloby na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí, neboť lhůta k podání žaloby je prekluzivní, tj. jejím uplynutím ztratíte možnost domáhat se u soudu určení neplatnosti takové výpovědi.

Žalobu je nutné podat ve lhůtě dvou měsíců od chvíle, kdy mělo dojít k rozvázání pracovního poměru (resp. kdy uplynula výpovědní doba). Soud následně na základě předložených důkazu určí, zda k ukončení pracovního poměru došlo, či nikoliv. Na základě soudního rozhodnutí bude možné domáhat se také náhrady mzdy, neboť soud rozhodl, že výpověď je neplatná, tj. pracovní poměr nikdy neskončil.

 

Praktický příklad:

Společnost Korunka odmítá i nadále přidělovat práci paní Novákové, ačkoli od ní obdržela oznámení o neplatnosti výpovědi. Dokonce ji odmítá vyplácet i mzdu. Paní Nováková tedy podá žalobu k soudu. Ten určí, že výpověď je neplatná. Samostatnou žalobou se pak paní Nováková na základě soudního rozhodnutí o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí může domáhat také vyplacení mzdy za sporné období.