Právne služby>Dohoda o mlčanlivosti (NDA)>

Dohoda o mlčanlivosti (NDA)

Od 250,00 
Pokiaľ chcete predísť zverejneniu dôverných informácií alebo vášho obchodného tajomstva.
Od 250,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. ujasníme si vaše potreby a špecifiká vášho podnikania a aké know-how by ste radi zmluvne ochránili
  2. oznámite nám s kým chcete dohodu o mlčanlivosti uzavrieť (s investorom, dodávateľom či v inom obchodnom vzťahu)
  3. spíšeme nepriestrelnú dohodu o mlčanlivosti alebo zrevidujeme tú, čo ste dostali na podpis
  4. pomôžeme vysvetliť všetko potrebné vám aj vášmu investorovi, dodávateľovi či inému obchodnému partnerovi, s ktorým NDA uzatvárate