Právne služby>Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnancovi >

Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnancovi

Od 150,00 
Ak zamestnancovi odovzdávate hotovosť, ceniny, tovar alebo iné hodnoty.
Od 150,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. objasníte nám dôvody, prečo chcete dohodu o hmotnej zodpovednosti uzavrieť
  2. vysvetlíme vám základné parametre zodpovednosti zamestnanca, v akých prípadoch môžete škodu po zamestnancovi požadovať
  3. spíšeme dohodu o hmotnej zodpovednosti na mieru