Právne služby>Čestné vyhlásenie konateľa>

Čestné vyhlásenie konateľa

Od 100,00 
Ak zapisujete nového konateľa do obchodného registra.
Od 100,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. oznámite nám, o akú funkciu a v akej spoločnosti sa bude jednať, základné údaje konateľa a ďalšie nevyhnutné náležitosti
  2. spíšeme čestné vyhlásenie a zašleme vám ho na e-mail
  3. objasníme vám, ako dokument využiť a kedy ho registrovému súdu predložiť