Právne služby>Žiadosť o vymazanie z registra trestov/ zahladenie>

Žiadosť o vymazanie z registra trestov/ zahladenie

Od 150,00 
Máte záznam v registri trestov a máte ťažkosti s hľadaním práce alebo bývaním.
Od 150,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. vysvetlíme vám, aké podmienky je potrebné splniť, aby došlo k vymazaniu trestu
  2. preštudujeme si vami dodané rozhodnutie od súdu
  3. spíšeme žiadosť o vymazanie z registra trestov alebo zahladenie odsúdenia
  4. budeme stav monitorovať do okamihu výmazu z registra trestov
  5. urobíme výpis z registra trestov