Právne služby>Žaloba o zaplatenie>

Žaloba o zaplatenie

Od 140,00 
Nebola vám preplatená faktúra alebo vrátené požičané peniaze a nedokážete sa zmierlivo dohodnúť.
Od 140,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. skonzultujeme vašu situáciu a posúdime, či je možné žalobu uplatniť
  2. vyžiadame si od vás všetky potrebné podklady a dôkazy, ktoré starostlivo preštudujeme
  3. predbežne posúdime šancu na úspech v spore a dĺžku trvania sporu
  4. predbežne posúdime možnosť reálneho vymoženia dlžnej čiastky
  5. spíšeme žalobu na zaplatenie
  6. vysvetlíme vám, ako ďalej postupovať