Právne služby>Žaloba na rozvod manželstva>

Žaloba na rozvod manželstva

Od 200,00 
Ak medzi vami a manželom nepanuje zhoda a máte spory o majetok.
Od 200,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preberieme s Vami majetkové pomery, potreby detí a podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bolo manželstvo úspešne rozvedené
  2. starostlivo a citlivo pripravíme žalobu o rozvod manželstva
  3. vysvetlíme vám, ako ďalej postupovať, aby bolo manželstvo úspešne rozvedené