Právne služby>Trestné oznámenie>

Trestné oznámenie

Od 180,00 
Máte podozrenie zo spáchania trestného činu.
Od 180,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. oznámite nám vaše podozrenie zo spáchaného trestného činu
  2. preštudujeme dodané dokumenty
  3. pripravíme trestné oznámenie na známeho či neznámeho páchateľa, opíšeme všetky skutočnosti a predbežnú právnu kvalifikáciu skutku
  4. vysvetlíme vám, čo a prečo v trestnom oznámení je, a ako ho použiť