Právne služby>Sťažnosť proti uzneseniu o začatí trestného konania>

Sťažnosť proti uzneseniu o začatí trestného konania

Od 290,00 
Bolo proti vám začaté trestné stíhanie a chcete sa ihneď brániť.
Od 290,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. vypočujeme si vašu situáciu a posúdime vaše výhrady proti vydanému uzneseniu
  2. posúdime včasnosť prípadnej sťažnosti
  3. spracujeme sťažnosť a zaistíme jej včasné podanie
  4. vysvetlíme vám ďalší postup v trestnej veci