Právne služby>Registrácia živnosti v Živnostenskom registri>

Registrácia živnosti v Živnostenskom registri

Od 115,00 
Začínate podnikať a potrebujete založiť, získať ku svojej činnosti živnostenské oprávnenie.
Od 115,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. skonzultujeme váš podnikateľský zámer a navrhneme optimálne riešenie
  2. zabezpečíme živnostenské oprávnenie, overenie podpisov a ďalšie administratívne záležitosti
  3. budete mať založenú živnosť so všetkými náležitosťami