Právne služby>Pracovná zmluva>

Pracovná zmluva

Od 150,00 
Potrebujete zamestnať osobu na plný alebo čiastočný úväzok.
Od 150,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. ujasníme si danú pracovnú pozíciu a jej špecifiká
  2. ak to bude potrebné, zabezpečíme ochranu duševného vlastníctva vytvoreného vašimi zamestnancami, aj vašich dôverných informácií
  3. pokiaľ bude zamestnancovi umožnená práca z domu, porozprávame sa o jeho správnom nastavení
  4. spíšeme nepriestrelnú pracovnú zmluvu alebo navrhneme potrebné zmeny v tej, čo už máte
  5. vysvetlíme vám, čo a prečo v nej je a ako ju používať