Právne služby>Porada pred vysvetlením Polícii SR>

Porada pred vysvetlením Polícii SR

Od 150,00 
Bol ste políciou vyzvaný k podaniu vysvetlenia k priestupku alebo trestnému činu a neviete, ako postupovať.
Od 150,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preštudujeme si vaše dodané podklady
  2. pripravíme Vás na podanie vysvetlenia Polícii ČR a preberieme s Vami prípadné ďalšie kroky v trestnom konaní