Právne služby>Návrh na vykonanie exekúcie>

Návrh na vykonanie exekúcie

Od 120,00 
Ak nesplní dlžník ani v lehote určenej súdnym rozhodnutím a chcete pomoc od exekútora.
Od 120,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. vyžiadame si od vás potrebné informácie o dlžníkovi (kto je dlžníkom, výška dlhu a spôsob jeho vzniku)
  2. vyžiadame si exekučný titul, ktorým môže byť napríklad právoplatný rozsudok súdu alebo notársky zápis s priamou vykonateľnosťou
  3. spíšeme návrh na začatie exekúcie a skontaktujeme príslušného exekútora
  4. vysvetlíme vám, aký bude nasledovať postup po podaní exekučného návrhu