Právne služby>Návrh na vydanie platobného rozkazu>

Návrh na vydanie platobného rozkazu

Od 200,00 
Pokiaľ chcete na súde rýchlo a jednoducho uplatniť svoje právo na zaplatenie pohľadávky.
Od 200,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. vyžiadame si od vás potrebné informácie o dlžníkovi (kto je dlžníkom, výška dlhu a spôsob jeho vzniku)
  2. preštudujeme si dokumenty, ktoré sa k dlhu vzťahujú
  3. zostavíme návrh na vydanie elektronického platobného rozkazu a zašleme ho súdu
  4. vysvetlíme vám, aký bude nasledovať postup po podaní návrhu