Právne služby>Návrh na vrátenie daru>

Návrh na vrátenie daru

Od 250,00 
Ublížil vám obdarovaný a chcete odvolať svoj dar.
Od 250,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. posúdime možnosť odvolania daru, upozorníme vás na možné riziká spojené s odvolaním daru
  2. spíšeme odvolanie daru na mieru
  3. vysvetlíme vám, čo a prečo v odvolaní daru je a ako ho použiť