Právne služby>Dohoda o úprave vzťahov k maloletým deťom>

Dohoda o úprave vzťahov k maloletým deťom

Od 230,00 
Keď sa rozvádzate, alebo ste sa už rozviedli a chcete sa znova dohodnúť o deťoch.
Od 230,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preberieme s vami, aké podmienky musia byť splnené, aby bola dohoda o deťoch súdom schválená
  2. preberieme majetkové pomery oboch rodičov a potreby detí
  3. pripravíme dohodu rodičov o deťoch, v ktorej spoločne určíme u koho budú deti bývať, kto sa s nimi a ako bude stýkať a aké vysoké bude výživné
  4. vysvetlíme vám, čo a prečo v návrhu je, a ako máte ďalej postupovať