Právne služby>Dohoda o splátkach>

Dohoda o splátkach

Od 115,00 
Pokiaľ chcete stanoviť splátkový kalendár s cieľom postupného uhradenia dlhu.
Od 115,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preštudujeme vaše zmluvy a všetky relevantné dokumenty
  2. nastavíme dlžníkovi jasné pravidlá pre splácanie
  3. pripravíme dohodu o splátkach tak, aby bolo možné v prípade neuhradenia splátok žalovať celý dlh bez nutnosti čakať na neuhradenie jednotlivých splátok
  4. vysvetlíme vám, čo a prečo v nej je a čo to znamená pre obe strany
  5. overíme podpis dlžníka na zmluve tak, aby dlžník nemohol namietať jeho pravosť